Landsnumret Portugal

Ange landets namn eller landsnumret:

ring från

tillLand:Portugal

Landnummers / Landsnumret:

+351

00351


lokal tid:


8:51

Toppnivådomän:

pt

Räkna för Telefonnummer


Information för användning:
Den inledande nollan i det nationella riktnumret får INTE hoppas över här. Av numret '04176 1994176' blir då hela numret med landsnummer '+351.04176 1994176'.


Riktnumren till Portugal...

Landnummers / Landsnumret Portugal


Landskoden för Portugal är +351 (00351). Om du befinner dig utanför Portugal och du vill ringa en person i V. N. de Famalicão, , behöver du, förutom riktnummer, även landskoden för det land du vill ringa till. Landskoden för Portugal är +351 (00351), så om du är i Sverige och du vill ringa en person i V. N. de Famalicão, , måste du använda prefixet +351 252 före denna persons telefonnummer. För fiktiva telefonnummer 9994176 är riktnummer 252 och landskoden +351 numret att ringa +351 252 9994176.

Plustecknet i början av telefonnumret kan vanligtvis användas i detta format. Det är emellertid vanligare att ersätta plustecknet med en sekvens av siffror som förvarnar telefonnätet att du vill ringa ett telefonnummer i ett annat land. ITU rekommenderar att man använder 00, vilket också används i många länder, inklusive alla europeiska länder. Som ett alternativ till +351 252, som du måste placera framför telefonnumret till en person i V. N. de Famalicão, för att ringa dem från Sverige, kan du också använda 00351 252. För fiktiva telefonnummer 9994176 är riktnummer 252 och landskoden 00351 (Portugal) numret att ringa 00351 252 9994176.

Även när ett samtal tas emot från utlandet kan uppringarens nummer döljas via en tjänst för vilken tjänsteleverantören tar ut en extra avgift. Sådana samtal kommer ofta från Afrika - d.v.s. samtal med landskoden +2xx - med avsikt att locka den uppringda parten att ringa upp dem. Återupprigning av ett missat samtal från ett sådant nummer resulterar ofta i höga avgifter för den berörda abonnenten, som överförs till företaget som gjorde det ursprungliga samtalet. Desto längre det returnerade samtalet varar, desto högre blir avgifterna. Man bör därför vara försiktig med att ringa upp sådana oväntade samtal från utlandet. Prenumeranter känner ofta till prefixerna för dyra servicenummer i sina egna länder, men det är vanligtvis inte möjligt att identifiera sådana tjänster i utländska telefonnummer.

Om abonnenten ringer till ett mobilnummer spelar det ingen roll i vilket land den mobila enheten är belägen. Huruvida samtalet är ett internationellt samtal och huruvida landskoden - i det här fallet +351 (00351, Portugal) - måste anges beror enbart på om den uppringda mobilenheten använder en mobiltelefonleverantör från samma land som den som ringer. Platsen för den mobila enheten gör ingen skillnad. Under vissa förhållanden kan platsen dock göra en stor skillnad när det gäller samtalskostnader. Så fort en mobilenhet ringer till ett utländskt mobilnät uppstår roamingavgifter. Dessa avgifter bärs av ägaren till den aktuella enheten, oavsett om hen är den uppringda parten eller har ringt någon annan. Roamingavgifter har till stor del avskaffats inom den Europeiska unionen, så inga extra avgifter uppkommer vid användning av en mobil enhet i ett annat europeiskt land. Utanför den Europeiska unionen medför detta dock ofta en hög avgift. Roamingavgifter är särskilt höga i flygplan och på fartyg som är utrustade med en mobil nätverkscell. Det är därför lämpligt att i förväg kolla upp roamingavgifter medan du är utomlands, eller att spela säkert genom att lämna enheten i flygläge under hela resan.

Nummer / Riktnumret Portugal