Riktnummer Cooköarna

Ange landets namn eller riktnummer:

ring från

tillLand:Cooköarna

riktnummer:

+682

00682

lokal tid:

9:36 - 21:36

Toppnivådomän:

ck

Räkna för Telefonnummer


Information för användning:
Den inledande nollan i riktnumret måste tas bort här. I numret '(08) 123 45 67' slår man då landsnumret '+682 (8) 123 45 67'.


Riktnumren till Cooköarna...

Nummer / Riktnummer Cooköarna


riktnummer för Cooköarna är +682 (00682). Om du befinner dig utanför Cooköarna och du vill ringa en person i Palmerston, , behöver du, förutom riktnummer, även riktnummer för det land du vill ringa till. riktnummer för Cooköarna är +682 (00682), så om du är i Sverige och du vill ringa en person i Palmerston, , måste du använda prefixet +682 37 före denna persons telefonnummer. Nollan framför riktnummerkoden utelämnas i detta fall. För fiktiva telefonnummer 9988989 är riktnummer 37 och riktnummer +682 numret att ringa +682 37 9988989.

Plustecknet i början av telefonnumret kan vanligtvis användas i detta format. Det är emellertid vanligare att ersätta plustecknet med en sekvens av siffror som förvarnar telefonnätet att du vill ringa ett telefonnummer i ett annat land. ITU rekommenderar att man använder 00, vilket också används i många länder, inklusive alla europeiska länder. Som ett alternativ till +682 37, som du måste placera framför telefonnumret till en person i Palmerston, för att ringa dem från Sverige, kan du också använda 00682 37. För fiktiva telefonnummer 9988989 är riktnummer 37 och riktnummer 00682 (Cooköarna) numret att ringa 00682 37 9988989.

Även när ett samtal tas emot från utlandet kan uppringarens nummer döljas via en tjänst för vilken tjänsteleverantören tar ut en extra avgift. Sådana samtal kommer ofta från Afrika - d.v.s. samtal med riktnummer +2xx - med avsikt att locka den uppringda parten att ringa upp dem. Återupprigning av ett missat samtal från ett sådant nummer resulterar ofta i höga avgifter för den berörda abonnenten, som överförs till företaget som gjorde det ursprungliga samtalet. Desto längre det returnerade samtalet varar, desto högre blir avgifterna. Man bör därför vara försiktig med att ringa upp sådana oväntade samtal från utlandet. Prenumeranter känner ofta till prefixerna för dyra servicenummer i sina egna länder, men det är vanligtvis inte möjligt att identifiera sådana tjänster i utländska telefonnummer.

Om abonnenten ringer till ett mobilnummer spelar det ingen roll i vilket land den mobila enheten är belägen. Huruvida samtalet är ett internationellt samtal och huruvida riktnummer - i det här fallet +682 (00682, Cooköarna) - måste anges beror enbart på om den uppringda mobilenheten använder en mobiltelefonleverantör från samma land som den som ringer. Platsen för den mobila enheten gör ingen skillnad. Under vissa förhållanden kan platsen dock göra en stor skillnad när det gäller samtalskostnader. Så fort en mobilenhet ringer till ett utländskt mobilnät uppstår roamingavgifter. Dessa avgifter bärs av ägaren till den aktuella enheten, oavsett om hen är den uppringda parten eller har ringt någon annan. Roamingavgifter har till stor del avskaffats inom den Europeiska unionen, så inga extra avgifter uppkommer vid användning av en mobil enhet i ett annat europeiskt land. Utanför den Europeiska unionen medför detta dock ofta en hög avgift. Roamingavgifter är särskilt höga i flygplan och på fartyg som är utrustade med en mobil nätverkscell. Det är därför lämpligt att i förväg kolla upp roamingavgifter medan du är utomlands, eller att spela säkert genom att lämna enheten i flygläge under hela resan.

Landsnummer Cooköarna (Landskod)