Riktnummer 6143 (+3806143 / 003806143 / 0113806143)Riktnummer 6143 / +3806143 / 003806143 / 0113806143, Ukraina


Prefixet 6143 är riktnummer för Vilnyansk. För fiktiva telefonnummer 7777525 och riktnummer 6143 numret att ringa 6143 7777525. Och Vilnyansk ligger i Ukraina.

Riktnummerprefixet tilldelar en abonnents telefonnummer till en specifik plats. Andra typer av prefix finns utöver riktnummer: Internationella landsprefix, prefix för mobiltelefonleverantörer och prefix för olika tjänster. Dessa kombineras för att passa flera syften. När du ringer från ett land till ett annat land, i de fall mottagaren av samtalet har en fast telefon, kombineras landsprefixet med riktnummer och abonnentens nummer. För fiktiva telefonnummer 7777525 är riktnummer 6143 (Vilnyansk) och Landsnumret 00380 numret att ringa 00380 6143 7777525. Om samtalet går till en mobilenhet kombineras Landsnumret med mobiloperatörens prefix och abonnentens nummer. Om ett samtal går till en abonnent i samma land kan Landsnumret utelämnas. När det gäller nationella samtal från en fast telefon till en annan kan områdeskoden också utelämnas i många länder när båda abonnenterna har samma riktnummer. Särskilt i länder där prenumeranter kan hålla samma telefonnummer efter att ha flyttat till en annan plats eller stad, i dessa fall måste också 6143 användas.

Både landsprefixet och riktnummerprefixet har en eller flera siffror före det faktiska prefixet. Dessa siffror anger för telefonbörsen att följande siffror är en riktnummer eller en landskod och inte det faktiska telefonnumret. För områdeskoder är detta vanligtvis noll. När det gäller landskoder följer västeuropeiska länder och de flesta länder i Afrika, Sydamerika och Mellanöstern ITU-rekommendationen att använda två nollor. Vissa länder följer dock inte denna rekommendation: Till exempel använder de länder som deltar i det nordamerikanska numreringsprogrammet 011, och Japan använder 010.

Tjänster som nås via serviceprefix kan medföra avgifter, inte bara från telekommunikationsföretag, utan också från de företag som erbjuder dessa tjänster. Som ett resultat erbjuder ett antal tvivelaktiga företag tjänster som är till liten nytta men har höga avgifter. För att öka sina vinster ytterligare försöker sådana tjänster att hålla samtal på linjen så länge som möjligt. Tillsynsmyndigheterna vidtar regelbundet åtgärder mot sådana leverantörer, men det kan man inte alltid lita på. Förutom specialnummer som kan identifieras med hjälp av sina prefix så finns det också kortnummer. De mest kända är nödnumret 112 i Europa och 911 i Nordamerika. Dessa nummer kan användas över hela landet och behöver inga prefix, d.v.s. ingen landskod +380 (00380) eller riktnummer 6143 (Vilnyansk).

Generellt överförs uppringarens telefonnummer till samtalets mottagaren och visas på displayen. Även om det är möjligt att dölja ditt eget telefonnummer, vilket är meningsfullt när det gäller dataskydd, bör det inte komma som någon överraskning om personen du ringer inte accepterar dessa samtal. Många vill veta vem som ringer dem och accepterar inte anonyma samtal.

Om du befinner dig utanför Ukraina och du vill ringa en person i Vilnyansk, behöver du, förutom riktnummer, även Landsnumret för det land du vill ringa till. Landsnumret för Ukraina är +380 (00380), så om du är i Sverige och du vill ringa en person i Vilnyansk, måste du använda prefixet +380 6143 före denna persons telefonnummer. Nollan framför riktnummerkoden utelämnas i detta fall. För fiktiva telefonnummer 7777525 är riktnummer 6143 (Vilnyansk) och Landsnumret 00380 numret att ringa 00380 6143 7777525.