Riktnummer Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira)Stad/Ort eller område:Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira)

Riktnummer:

227     (+238 227)

Land:

Kap Verde

Räkna för Telefonnummer

Riktnummer Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira)


Riktnummer för Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira) är 227. För fiktiva telefonnummer 7767424 och riktnummer 227 numret att ringa 227 7767424. Och Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira) ligger i Kap Verde.

Riktnummerprefixet tilldelar en abonnents telefonnummer till en specifik plats. Andra typer av prefix finns utöver riktnummer: Internationella landsprefix, prefix för mobiltelefonleverantörer och prefix för olika tjänster. Dessa kombineras för att passa flera syften. När du ringer från ett land till ett annat land, i de fall mottagaren av samtalet har en fast telefon, kombineras landsprefixet med riktnummer och abonnentens nummer. För fiktiva telefonnummer 7767424 är riktnummer 227 (Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira)) och Landsnumret 00238 numret att ringa 00238 227 7767424. Om samtalet går till en mobilenhet kombineras Landsnumret med mobiloperatörens prefix och abonnentens nummer. Om ett samtal går till en abonnent i samma land kan Landsnumret utelämnas. När det gäller nationella samtal från en fast telefon till en annan kan områdeskoden också utelämnas i många länder när båda abonnenterna har samma riktnummer. Särskilt i länder där prenumeranter kan hålla samma telefonnummer efter att ha flyttat till en annan plats eller stad, i dessa fall måste också 227 användas.

Både landsprefixet och riktnummerprefixet har en eller flera siffror före det faktiska prefixet. Dessa siffror anger för telefonbörsen att följande siffror är en riktnummer eller en landskod och inte det faktiska telefonnumret. För områdeskoder är detta vanligtvis noll. När det gäller landskoder följer västeuropeiska länder och de flesta länder i Afrika, Sydamerika och Mellanöstern ITU-rekommendationen att använda två nollor. Vissa länder följer dock inte denna rekommendation: Till exempel använder de länder som deltar i det nordamerikanska numreringsprogrammet 011, och Japan använder 010.

Tjänster som nås via serviceprefix kan medföra avgifter, inte bara från telekommunikationsföretag, utan också från de företag som erbjuder dessa tjänster. Som ett resultat erbjuder ett antal tvivelaktiga företag tjänster som är till liten nytta men har höga avgifter. För att öka sina vinster ytterligare försöker sådana tjänster att hålla samtal på linjen så länge som möjligt. Tillsynsmyndigheterna vidtar regelbundet åtgärder mot sådana leverantörer, men det kan man inte alltid lita på. Förutom specialnummer som kan identifieras med hjälp av sina prefix så finns det också kortnummer. De mest kända är nödnumret 112 i Europa och 911 i Nordamerika. Dessa nummer kan användas över hela landet och behöver inga prefix, d.v.s. ingen landskod +238 (00238) eller riktnummer 227 (Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira)).

Generellt överförs uppringarens telefonnummer till samtalets mottagaren och visas på displayen. Även om det är möjligt att dölja ditt eget telefonnummer, vilket är meningsfullt när det gäller dataskydd, bör det inte komma som någon överraskning om personen du ringer inte accepterar dessa samtal. Många vill veta vem som ringer dem och accepterar inte anonyma samtal.

Om du befinner dig utanför Kap Verde och du vill ringa en person i Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira), behöver du, förutom riktnummer, även Landsnumret för det land du vill ringa till. Landsnumret för Kap Verde är +238 (00238), så om du är i Sverige och du vill ringa en person i Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira), måste du använda prefixet +238 227 före denna persons telefonnummer. Nollan framför riktnummerkoden utelämnas i detta fall. För fiktiva telefonnummer 7767424 är riktnummer 227 (Ribeira das Patas (Lajedos / Alto Mira)) och Landsnumret 00238 numret att ringa 00238 227 7767424.