Sök och radera dubbla adresser


Programvara för att söka
och radera dubbla adresser


  • DeduplicationWizard 4.2: Ett översiktligt program som hjälper dig att söka dubbla adresser i Excel utan stor expertkunskap. kan söka efter dubbla adresser i form av postadress, telefonnummer och/eller e-postadresser inom en adresslista eller mellan två adresslistor, vilket exempelvis är nödvändigt vid listor för reklamutskick. Enbart Excel-dokument kan bearbetas.
  • DataQualityTools 4.2: Jämfört med DeduplicationWizard erbjuder DataQualityTools fler möjligheter vid sökning efter dubbla adresser och dessutom en rad ytterligare funktioner för bearbetning av adressinformation, t ex en funktion som sammanfattar informationsfälten. Utöver Excel-filer kan även ACCESS, dBase, Text-filer, VistaDB och databas-servrar som MS SQL Server, ORACLE, IBM DB2, MySQL och PostgreSQL bearbetas.
  • BatchDeduplicator 4.2: BatchDeduplicator innehåller omfattar huvudsakligen samma sökfunktioner efter dubbla adresser som DataQualityTools. Precis som vid DataQualityTools kan stora databaser bearbetas; flera miljoner dataregister brukar vanligtvis inte utgöra något problem. Uppdragen kan vara schemalagda att utföras en bestämd tidpunkt, t ex varje tisdag kl 17:00.

Sök och radera dubbla adresser