Landsnummer-förteckning

Alfabetisk uppräkning över landsnumren,
sorterade efter respektive lands namn:


till
Information för användning:
Landsnummer motsvarar vid internationella telefonsamtal för landet vad det nationella riktnumret gör för orten vid nationella telefonsamtal. Det innebär naturligtvis inte att man kan låta bli att slå det nationella riktnumret vid telefonsamtal med utlandet. Vid internationella telefonsamtal slår man först Landsnumret som vanligtvis inleds med 00, därefter det nationella riktnumret, vanligtvis utan att man först slår den inledande nollan som visar att det är ett riktnummer, och slutligen, som vanligt, telefonnumret till den du vill prata med. Vid internationella telefonsamtal För samtal inom Azores räcker numret '08 123 45 67' men om man ringer från Österrike, Schweiz eller ett annat land slår man '00351 8 123 45 67'.


Landsnummer-förteckning