Riktnummer 289 (+95289 / 0095289 / 01195289)Riktnummer 289 / +95289 / 0095289 / 01195289, Burma


Prefixet 289 är riktnummer för Mandalay MICT Park. För fiktiva telefonnummer 9997725 och riktnummer 289 numret att ringa 289 9997725. Och Mandalay MICT Park ligger i Burma.

Riktnummerprefixet tilldelar en abonnents telefonnummer till en specifik plats. Andra typer av prefix finns utöver riktnummer: Internationella landsprefix, prefix för mobiltelefonleverantörer och prefix för olika tjänster. Dessa kombineras för att passa flera syften. När du ringer från ett land till ett annat land, i de fall mottagaren av samtalet har en fast telefon, kombineras landsprefixet med riktnummer och abonnentens nummer. För fiktiva telefonnummer 9997725 är riktnummer 289 (Mandalay MICT Park) och Landsnumret 0095 numret att ringa 0095 289 9997725. Om samtalet går till en mobilenhet kombineras Landsnumret med mobiloperatörens prefix och abonnentens nummer. Om ett samtal går till en abonnent i samma land kan Landsnumret utelämnas. När det gäller nationella samtal från en fast telefon till en annan kan områdeskoden också utelämnas i många länder när båda abonnenterna har samma riktnummer. Särskilt i länder där prenumeranter kan hålla samma telefonnummer efter att ha flyttat till en annan plats eller stad, i dessa fall måste också 289 användas.

Både landsprefixet och riktnummerprefixet har en eller flera siffror före det faktiska prefixet. Dessa siffror anger för telefonbörsen att följande siffror är en riktnummer eller en landskod och inte det faktiska telefonnumret. För områdeskoder är detta vanligtvis noll. När det gäller landskoder följer västeuropeiska länder och de flesta länder i Afrika, Sydamerika och Mellanöstern ITU-rekommendationen att använda två nollor. Vissa länder följer dock inte denna rekommendation: Till exempel använder de länder som deltar i det nordamerikanska numreringsprogrammet 011, och Japan använder 010.

Tjänster som nås via serviceprefix kan medföra avgifter, inte bara från telekommunikationsföretag, utan också från de företag som erbjuder dessa tjänster. Som ett resultat erbjuder ett antal tvivelaktiga företag tjänster som är till liten nytta men har höga avgifter. För att öka sina vinster ytterligare försöker sådana tjänster att hålla samtal på linjen så länge som möjligt. Tillsynsmyndigheterna vidtar regelbundet åtgärder mot sådana leverantörer, men det kan man inte alltid lita på. Förutom specialnummer som kan identifieras med hjälp av sina prefix så finns det också kortnummer. De mest kända är nödnumret 112 i Europa och 911 i Nordamerika. Dessa nummer kan användas över hela landet och behöver inga prefix, d.v.s. ingen landskod +95 (0095) eller riktnummer 289 (Mandalay MICT Park).

Generellt överförs uppringarens telefonnummer till samtalets mottagaren och visas på displayen. Även om det är möjligt att dölja ditt eget telefonnummer, vilket är meningsfullt när det gäller dataskydd, bör det inte komma som någon överraskning om personen du ringer inte accepterar dessa samtal. Många vill veta vem som ringer dem och accepterar inte anonyma samtal.

Om du befinner dig utanför Burma och du vill ringa en person i Mandalay MICT Park, behöver du, förutom riktnummer, även Landsnumret för det land du vill ringa till. Landsnumret för Burma är +95 (0095), så om du är i Sverige och du vill ringa en person i Mandalay MICT Park, måste du använda prefixet +95 289 före denna persons telefonnummer. Nollan framför riktnummerkoden utelämnas i detta fall. För fiktiva telefonnummer 9997725 är riktnummer 289 (Mandalay MICT Park) och Landsnumret 0095 numret att ringa 0095 289 9997725.